Komplet služby pro naše klienty!

Využíváme dostupné technologie k usnadnění Vašeho podnikání. Pomoc v oblasti administrativy, zastupování na úřadech, vederní datových schránek, daňových informačních schránek, vedení bankovnictví a personalistika.

 Naše služby:
 • Vedení podvojného účetnictví
 • Daňové evidence
zpracování účetnictví pro právnické i fyzické osoby, přehledy závazků a pohledávek, evidence majetku, skladová evidence, vyúčtování cestovních náhrad, vyhotovení přehledů, fakturace

 
 • Mzdová agenda:

zpracování mezd a vedení personální agendy, výplatních pásek, mzdové listy, měsíční přehledy pro úřady, vystavení platebních příkazů, přihlášení a odhlášení zaměstnanců, roční zúčtování daně, vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest zaměstnanců, zastoupení při kontrolách (OSSZ, ZP, FÚ)


 •  Daňová přiznání:
Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů právnických osob
Přiznání k DPH
Kontrolní hlášení
Souhrnné hlášení
Silniční daň

 
 • Samozřejmostí je sestavení účetních závěrek:
 Rozvaha a výkaz zisků a ztrát
 
 • Jednání a zastupování na úřadech (FÚ, OSSZ, ZP)
 

   Poskytujeme pomocné služby, pro Vaše pohodlné podnikání:

 
 • Obsluha datové schránky
 • Obsluha daňové informační schránky
 • Nabízíme také administrativní pomoc, dle dohody a Vašich potřeb (dopisy, excel tabulky, přehledy aj.)
 • Elektronické bankovnictví

 

         SLUŽBY PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK, MAJITELE NEMOVITOSTÍ

 
 • evidence nájemců, členů družstva, vlastníků a evidování změn
 • Výpočtové listy nájemného a rozpisy plateb
 • Upomínání neplatičů
 • Vyúčtování energií služeb (vodné, stočné, výtah, svoz odpadu, teplo a teplá voda)
 • Daňové přiznání a další podání
 • Vedení mzdových evidencí (odměny, dohody)